vot: idea intel·ligènte, expressió bella, to graciós
  idea expressió to